Privacy statement

Accord Payroll Services neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Accord Payroll Services altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze pagina staat het Privacy Statement van Accord Payroll Services. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

 1. Welke informatie wordt door Accord Payroll Services verzameld en verwerkt?

Geïnteresseerden

Om informatie te verkrijgen of in contact te komen met Accord Payroll Services moet men de hieronder genoemde gegevens invullen:

 • Rechtsvorm                          bedrijf/particulier
 • Naam/bedrijfsnaam
 • Contactpersoon
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Uw vraag of opmerking

Content

Accord Payroll Services slaat alle Content die er via Accord Payroll Services ter beschikking wordt gesteld op en bewaart/verwerkt deze. De Content die openbaar is gepubliceerd, kan ook door andere Gebruikers gebruikt worden. Op jouw eerste verzoek zal Accord Payroll Services deze Content anonimiseren of verwijderen.

Automatisch gegenereerde informatie

Om Accord Payroll Services optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de Dienst te beveiligen) heeft Accord Payroll Services bepaalde informatie nodig. Accord Payroll Services verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van Accord Payroll Services. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt, het Account nummer en de pagina’s die je op de Website bezoekt.

Voor zover Accord Payroll Services deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

 1. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Accord Payroll Services ze?

Voor het verzamelen van gegevens gebruikt Accord Payroll Services cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Hier kunt u onze Cookie Policy lezen: Cookie Statement

 1. Voor welke doeleinden zal Accord Payroll Services informatie over jou gebruiken?

Doeleinden

Vastgoed zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om jouw gebruik van de Dienst mogelijk te maken;
 • Om contact met je op te nemen naar aanleiding van interesse in één van de te verhuren panden;
 • Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Accord Payroll Services;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om de Dienst te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;

Accord Payroll Services wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Dienst. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Accord Payroll Services dat daarom aan jou laten weten. Ook kan Accord Payroll Services je op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht je geen e-mailberichten van Accord Payroll Services willen ontvangen, dan kun je je afmelden via info@accordpayroll.nl. Een mogelijkheid  je af te melden is tevens in elke e-mail die door Accord Payroll Services aan jou wordt gestuurd opgenomen.

Accord Payroll Services gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van Accord Payroll Services. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geenpersoons-gegevens).

Daarnaast houdt Accord Payroll Services bezoekgegevens bij om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de Website te meten. Hierdoor kan de inrichting van de Website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal Accord Payroll Services jouw persoons-gegevens niet aan derden partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

Accord Payroll Services kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres).

Ten slotte kan Accord Payroll Services jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

De Website kan hyperlinks bevatten waarmee je de Website van Accord Payroll Services verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Accord Payroll Services heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit Privacy Statement van Accord Payroll Services heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Dienst zijn verkregen. Accord Payroll Services accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

 1. Op welke wijze beschermt Accord Payroll Services jouw persoonlijke informatie?

Accord Payroll Services zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 1. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens

Je kunt de (persoons-)gegevens die je hebt verstrekt bij het aanmaken van een Account altijd bekijken en zonodig wijzigen in jouw Account.

Als je alle gegevens wilt zien die Accord Payroll Services over je heeft vastgelegd kun je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@accordpayroll.nlzal binnen vier (4) weken reageren op jouw inzage verzoek. Als je veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die je hebt gezien naar aanleiding van jouw inzage verzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Accord Payroll Services. Je kunt verzoeken dat Accord Payroll Services jouw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Accord Payroll Services zal binnen vier (4) weken reageren op jouw verzoek. Indien Accord Payroll Services je verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

 1. Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons-)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan Accord Payroll Services gelieerde ondernemingen en/of adverteerders in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming dan mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie stem je er hierbij, voor zover nodig, mee in dat jouw (persoons-)gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa kunnen worden doorgegeven. Mocht Accord Payroll Services hier op enig moment toe overgaan, dan zal je hierover eerst worden geïnformeerd.

 1. Mogen minderjarigen gebruik maken van Accord Payroll Services?

Als je nog geen zestien (16) jaar oud bent, dan moet je toestemming hebben van je ouders of voogd voordat in contact komt/je registreert met Accord Payroll Services. Door deze Privacy Statement te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om in contact te komen/je te registreren bij Accord Payroll Services.

 1. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via berichtgeving aan jou.

 1. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan info@Accordpayroll.nl.