Accord Payroll Services

Accord Payroll Services is onderdeel van de Accord Groep welke op 1 mei, de dag van de arbeid, 1987 is opgericht als specialist in flexibele arbeidsoplossingen voor het midden- en klein bedrijf. Accord Payroll Services is dé specialist in het op zich nemen van het juridisch werkgeverschap van payroll medewerkers.

De focus binnen Accord Payroll Services ligt op het klantgericht uitvoeren van haar rol als juridisch werkgever voor medewerkers die door uw organisatie zelf zijn geworven en geselecteerd. Accord Payroll Services neemt alle zaken over die horen bij juridisch werkgeverschap, zoals: contact met instanties, bijhouden wet- en regelgeving, afdracht werkgeverslasten, contractbeheer, loondoorbetaling bij ziekte, uitbetaling vakantiegeld, verzorgen loonstaat en jaaropgave etc.

Uw vrijwaring van aansprakelijkheid wordt geborgd door de NEN 4400-1 certificering op basis van onze deskundigheid als gekwalificeerd ABU dienstverlener. Uw verantwoording is het binden en boeien van uw medewerkers en invulling geven aan leiding en toezicht op de werkplek. Uiteraard kan Accord Payroll Services ook het werkgeverschap overnemen van medewerkers die al bij u in dienst zijn.

Referenties

Wat is Payroll?